Höstsonaten

22. Jan, 2019
Kl. 19:00
Pris: 40,- / 60,-
Event type:

Som du sår, skal du høste

I Bergmans film fra 1978 møter vi Liv Ullmann og Ingrid Bergman i rollene som datteren Eva og moren Charlotte. Eva er etablert med hennes mann, presten Viktor, i en liten norsk bygd. Hun sender et brev til sin mor, og ber henne på besøk. De har ikke sett hverandre på flere år, og hendelsene i Evas liv kompliserer møtet for begge parter. Evas sønn druknet for fire år siden, og hun kommer ikke over sorgen. Eva har nylig tatt sin funksjonshemmede søster Helena inn i sitt hjem. Moren derimot hadde plassert henne i en institusjon for handikappede. Under morens opphold i datteren hus, kommer det frem følelser som lenge har vært skjult.

Filmen tar opp temaer som kompleksiteten i et mor-datter forhold og balansering av rollene som kunstner og forelder. Charlottes ambisjoner innenfor klassisk musikk har medført et anstrengt og vanskelig forhold til hennes datter. Filmen omhandler det etiske dilemma om å ofre sin karriere, eller ofre relasjonen til sine nærmeste.

Ingmar Bergman

Sverige

1978

35 mm

92 min

SVENSK TALE

NO SUBTITLES

Kommentarer: