Filmrulltorsdags valgomat | Folk flest bor i Kina (2002) – 35mm

07. Sep, 2017
Kl. 19:00
Pris: 40,- / 60,-
Event type:

«Folk flest bor i Kina, men hvem bor i Norge?»

Filmen startet som et prosjekt av produsentene Yngve Sæther og Ørjan Karlsen, som ønsket å bruke de politiske partiene til å fortelle en historie om Norge i sin samtid. Ved å kunne vise åtte episodiske historier, en for hvert parti som da utgjorde den norske partifloraen, håpet de å kunne tegne et bilde av landet vårt og menneskene i det. Det endte med å bli en kjempe-produksjon, med ni regissører, seks manusforfattere og femti skuespillere. Erfaringsnivået blant regissørene og manusforfatterne bestod i alt fra ferske filmskole-studenter til gamle travere, og filmen blir som konsekvens av dette en noe sprikende produksjon i stil og fortellergrep.

Fellesnevneren i fortellingen er en bensinstasjon et sted i Norge, et magisk døgn før valgdagsmorgenen. Her jobber Lasse, men han ønsker heller å kunne fly. Han bruker tiden sin på å fikse på veteranflyet sitt, som en relikvie fra en tid da Norge og de politiske partiene var noe annerledes og klarere enn i dag. Med dette som utgangspunkt får vi innsikt i åtte historier, som alle representerer hvert sitt politiske parti. Historiene varierer fra det banale og satiriske til det alvorlige og tunge i både stil og tematikk, men bidrar alle til et bilde av de menneskene som skaper ett felles norsk vi.

Regissører: Thomas Robsahm, Martin Asphaug, Arild Fröhlich, Sara Johnsen, Magnus Martens, Hans Petter Moland, Terje Rangnes, Ingebjørg Torgersen og Morten Tyldum

2002
Norge
35mm
95 min

Pris: 40,- / 60,- + kontingent 25,- (kontingent betales ved førstegangsbesøk og er semesterbasert)

Billetter kan kjøpes i døra.

Kommentarer: