Besøk av Haakon Sandøy

Kategori: Filmrull, Regissørbesøk

Haakon Sandøy kom på besøk til Cinema Neuf i anledning visningen av Dagny (1977) 26.01.17, på dagen 40 år etter premieren på Colosseum kino! Det var en ære.

Regissøren bød på seg selv, og snakket lenge både før og etter filmen om dengang, filmens tilblivelse, og dens store suksess i Polen, hvor Dagny Juel fremdeles er et stort navn. Publikum fikk et innblikk i både miljøet rundt den historiske Dagny, og 1960- og 70-årenes Norge og Polen, hvor regissøren selv kunne gi førstehåndsbeskrivelser. Et sjeldent privilegium!

Det var heller ikke mulig å komme utenom Sandøys tidligere polske tilknytning, og regissøren kunne fortelle levende om tiden da han reiste til Polen for å gå på filmskole tidlig på 1960-tallet, noe som blant annet medførte at han fikk arbeide som regiassistent under produksjonen av den polske filmatiseringen av Tarjei Vesaas’ Fuglane/Zywot Mateusza (1968). I kraft av å være nordmann var det Sandøy som fikk ansvar for korrespondansen med Vesaas, et bekjentskap som ledet til at han noen år senere fikk ansvaret for å filmatisere en annen av Vesaas’ romaner til filmen Brannen (1973). Senere engasjerte Sandøy seg i saken til den tidligere psykiatriske pasienten Arnold Juklerød, og fikk gjennom sitt arbeid laget filmen Til ditt eget beste (1997) som omhandlet hans sak.

Filmen ble vist på 35mm filmrull – såklart!

 

Haakon Sandøy holder innledning før visningen av Dagny (1977) 26.01.17, på dagen 40 år etter premieren på Colosseum kino!

Kommentarer: